Ceník

_____________________________________________________________________________

FITKARTA
Minimální vklad na FITKARTU je 2.500,- Kč. FITKARTA umožňuje bezhotovostní úhradu zboží a služeb ve Fitparku. Na cvičební lekce je majiteli FITKARTY poskytována sleva 10%.

FITKARTA je nepřenosná, lze ji využít na platbu za členy rodiny (manžel/ka, děti). Časová platnost FITKARTY je 3 měsíce, nevyužité depozitum k poslednímu dni platnosti propadá.

_____________________________________________________________________________
LEKCE

Cvičení, která se konají v pravidelných termínech a vstup je možný i jednorázově, pokud není plně vytížená kapacita lekce.

_____________________________________________________________________________

Lekce pro dospělé ve workoutovém nebo zrcadlovém sále   220,- Kč (s Fitkartou 198,- Kč)

Skupinové cvičení s trenérem.
_____________________________________________________________________________

PARKOUR                                                                            

Lekce                                                                                      220,- Kč (198,- Kč s Fitkartou)

Lekce probíhá v sále s vybavením pro parkour. 
_____________________________________________________________________________

TANEČNÍ GYMNASTIKA

Lekce 60 minut                                                                220,- Kč (198.- Kč s Fitkartou) 

_____________________________________________________________________________

Soukromá lekce s trenérem                                                                                  750,- Kč 
Hodina určená náročným klientům, kteří chtějí mít pozornost trenéra pouze pro sebe.
Pro první soukromou lekci s trenérem je cena 500,- Kč.
_____________________________________________________________________________

Víkendový program
Je vypisován  na každý víkend samostatně a jeho aktuální nabídku naleznete v rozvrhu.